You are currently viewing Стъклопакети

Стъклопакети

Стъклопакетите са се наложили в производството на прозорци поради високите си топлоизолиращи и звукоизолиращи качества. Състоят се от две или няколко стъкла, раположени на разстояние едно от друго. Пространството между тях е запълнено с въздух или инертен газ и е херметически затворено по контура. За да е с добри технически показатели един стъклопакет трябва да има две степени на уплътнение. При правилно изпълнения стъклопакет не може да проникне вода отвън и не може да се образува конденз между стъклата, Стъкопакетът е около 80% от целия прозорец и най-много влияе върху изолационните характеристики на прозореца – топлоизолация U (W/m2K), шумоизолация R(dB), слънцезащита или соларен фактор SF(%), светлопропускливост (%). 

 

Броят на стъклата и подходящият им подбор позволяват да се съхрани максимално количество топлина през зимата, да се предпазят обитателите на помещението от летните горещини, да се предаде уют и комфорт във всеки дом или офис.

 

 За да направите правилния избор на стъклопакет за Вашата дограма е добре да знаете характеристиките на стъклата в него:

 

U: коефициент на топлопреминаване, от който зависи колко енергия ще спестявате;

SF: соларен фактор, който показва какво количество слънчева енергия преминава през стъклото;

TL: светлинно преминаване – показва в проценти съотношението между цялото количество светлина и тази, която е преминала през стъклото;

Селективност: отношението между светлопропускливост и соларен фактор. Колкото по-висока е селективността, толкова по-малко зависими от атмосферни влияния са помещенията.

 

Видове стъкла:

 

Нискоемисионно стъкло (K-стъкло, G-стъкло, Top N, Low E, Planitherm Total+) – използва се на северни и източни помещения. И в никакъв случай не го поставяйте на стаи с южно или западни изложение!

 

Високоенергийно стъкло за южни и западни помещения и известно като 4 СЕЗОНА (Planitherm 4S, Planibel Top 1.0, Multifunctional Low E, Energy) Няма да видите ефект от него, ако го поставите на северно изложение.

 

Здравинана стъкпакета:

 

Основните видове са 3, като изборът на стъкло зависи от нуждите ви, ако няма да го подлагате на някакви изпитания, не е необходимо да имате закален стъклопакет например.

 

Обикновено стъкло – то се използва масово и е подходящо за всякакви случай, които не подлагат стъклото на някакъв натиск или ако е на място, което няма опасност то да бъде счупено. При неговото евентуално счупване има парчета стъкло, които могат да бъдат опасни. Подходящо е за жилищни сгради, за поставяне на обикновени прозорци.

 

Закалено стъкло – то е подходящо за места, които изискват по-голяма безопасност и са подложени на повече изпитания. По време на производството му се създава напрежение на самото стъкло, което го прави по-устойчиво на счупване. Когато закаленото стъкло се счупи, то не става на големи парчета, а се раздробява съвсем ситно, като малките части нямат остри ръбове, което го прави безопасно.

 

Ламинирано стъкло – то е подходящо за места, които изискват голяма безопасност, при производството му между слоевете на стъклото се полагат и слоеве фолио, които не позволяват разпадането му при счупване. 

 

Видове стъклопакети:

 

Камера се нарича – 2 стъкла и пространството между тях. Това е 1 камера.

  • Еднокамерен – 2 стъкла и пространството между тях
  • Двукамерен – 3 стъкла и 2 пространства между тях
  • Трикамерен – 4 стъкла и 3 пространства между тях
  • Четирикамерен- 5 стъкла и 4 пространства между тях
  • Петкамерен- 6 стъкла и 5 пространства между тях
  • Шесткамерен- 7 стъкла и 6 пространства между тях

Еднокамерните стъклопакети не се отличават с високото си ниво на термоизолация, поради което много често образуват конденз в помещенията, в които са инсталирани. Еднокамерните, двукамерните и многокамерните стъклопакети могат да изпълняват различни функции, спрямо типа стъкло, който ще бъде интегриран в тях. Двойният стъклопакет може да бъде определено като универсален, тъй като той е подходящ за инсталиране във всякакъв тип сгради и особености на климата. Стъклопакетите, които са с повече от две камери – тройни и т.н., също притежават качествата на двукамерните стъклопакети, с тази разлика, че колкото по-големи са, толкова по-високи са показателите им за енергийна ефективност, топло и шумоизолация и т.н.

Ширина на стъклопакета:

Стандартни ширини на стъклопакетите са: 24мм, 28мм, 32 мм, 36мм, 40мм и така на нататък. Като може да го представим под формата на схема- ширината на стъклопакета представлява X-Y-X, като Х е ширината на стъклата, а Y е ширината на пространството между тях. От ширината на стъклопакета до голяма степен зависи и неговата енергийна ефективност, както и нивото на шумоизолация.