You are currently viewing Видове подови замазки

Видове подови замазки

Замазките са подови покрития с огромно приложение в строителството. Използват се предимно за изравняване на различни видове подове, направата на необходимите наклони и посоки спрямо отводнителните системи и улесняване на полагането на финалното подово покритие. Някои от основните видове замазки, които се използват са:

Бетонна Замазка

Бетонната замазка се прави чрез комбиниране на цимент, инертни материали и модифициращи добавки. Предлага се под формата на готов хоросан и е възможно да се направи директно на строителната площадка. Този вид замазки се използват не само като подложка за довършителни работи на пода, но и все по – често в съвременния интериор върху нея не се слага друга настилка като ламинат, паркет или плочки. Бетонната замазка намира приложение в строителството както на еднофамилни къщи, така и на индустриални сгради. Подовете от бетон се отличават с висока носеща способност и дебелина ( препоръчително 7-8 cm). Консистенцията на този вид замазка е плътна или полусуха маса.

Циментова Замазка

Циментовата замазка се създава чрез смесване на портландцимент с пясък. На пазара се предлага готов циментов разтвор, но може да се направи и на строителната площадка като просто се смеси с вода. Циментовите замазки са подходящи както за екстериори, така и за интериори на сгради. Благодарение на висококачествените свойства на замазките, те могат да се използват за направа на подове в помощни помещения или гаражи. Препоръчва се циментовата замазка да бъде с дебелина 5-8 см. Якостта на натиск на този вид замазка може да достигне до 30MPa. Важно е да се има предвид, че циментовата замазка се свързва до 28 дни – само след това време тя достига посочените параметри. Могат да се използват и мигновените чучури, които се втвърдяват много по-бързо от традиционните хоросани.

Анхидритна Замазка

Анхидритната замазка е направена от безводен калциев сулфат. Тя спада към саморазливните замазки, консистенцията и е течна и еластична. Едно от основните и предимства е, че няма нужда от разширителни фуги между замазката и стената и е много по – лека от бетона и цимента. Анхидритната замазка е идеална за подово отопление. Устойчива е на температурни промени, а якостта и на натиск е до 40 MPa. Този тип замазка не е предназначен за използване извън сградата и в помещения, изложени на влага, тъй като не е устойчив на замръзване и вода. Препоръчително е анхидритната замазка да бъде с дебелина 5-8 cm.

Саморазливна Замазка

Саморазливните замазки се правят чрез използване на циментов разтвор и флуидизираща добавка. Течната и консистенция прави възможно получаването на хоризонтална и идеално гладка повърхност. Получаването на такъв ефект е възможно след разнасяне на масата с мистрия и обезвъздушаване. Сред недостатъците на саморазливните замазки е факта, че е трудно сместа да се направи на строителната площадка и разходите за закупуване на готов хоросан са високи. Поради тази причина замазките се използват по – често за изравняване или увеличаване на дебелината на съществуващия бетонен или циментов под.