You are currently viewing 5-те най-често допускани грешки при строежа на къща

5-те най-често допускани грешки при строежа на къща

Строителството на къщи е сложен и продължителен процес, който започва с избор на подходящ парцел и завършва с довършителни работи като боядисването. Оскъпяването и забавянето на строежа са следствия от грешки поради недобре разпределен бюджет и лошо планиране. Препоръчително е да се направи предварително проучване, консултация с експерти и ефективна организация, за да бъде взето правилното решение. Следват най-важните фактори, на които да се обърне внимание при строителството на къщи.

grub-stroej-mentesheto-16

Документация

На първо място – неглижиране на необходимото време и средства за документацията преди започването на строеж. Документацията е неизбежна част от процеса и трябва да се имат предвид някои обстоятелства. Преди да започне строителството е необходимо да се подготвят всички разрешителни, планове и проекти. Първи е идейният проект. На база изискванията на клиента се изготвят чертежи, които да бъдат точни, ясни и конкретни, с цел да бъдат изпълнени коректно от строителите. На второ място са одобренията, които отговарят на определени правила и разрешителните. След тях следва същинската работа по строителството на Вашата къща. Трябва да се има предвид, че предварителните етапи включващи цялата документация биха отнели няколко месеца. Важно е да бъдат предвидени средства от бюджета и за тези задължителни разходи.

Подходящ терен

Друга често допускана грешка е липсата на проучване на мястото за строителство на новата къща. За да не се допускат грешки при проучването, е важно да се имат предвид няколко фактора. Типът на терена – при избор на хълмист район са необходими повече допълнителни дейности в сравнение с по-изравнен ландшафт. Типът на почвата – препоръчва се да се избягва глината, тъй като създава проблеми с оттичането на водите. Застрояване в съседство: важно е да се знае какво е отстоянието от бъдещата къща. Това е важно и от гледна точка на гледката откъм къщата. Наличието на електропровод за високо напрежение в близост е препоръчително, защото ще бъде от полза за по-бързото получаване на разрешително за строеж. От важно значение е наличието на улична канализация.  Последният фактор е достъпът на превозни средства до мястото. Строителната техника  трябва да има достатъчно място и път по който да минат, за да влязат в парцела.

Цена за строителство

Всеки проект е индивидуален и не може предварително да се посочи точна цена.  Цената зависи от типа на терена, цената на материалите, цената на труда и т.н. Проектът трябва да бъде прегледан и проучен обстойно от експертите, за да бъде дадена коректна цена. Крайната цена е относителна предвид изпълнението, гаранционните срокове и технологиите. Разликите при тези три показатели се отразяват на офертите.

Избор на изпълнител

grub-stroej-kushta-benkowski-36

Едно от най – важните условия, за да бъде проектът Ви изпълнен по най – добрия начин е да изберете подходяща строителна компания. Възлагането на строителни дейности на различни изпълнители оскъпява разходите, а може и да забави процеса на строеж. Сключеният договор със строителна компания дава пълна яснота по отношение на разходите, гарантира изпълнение на договорените срокове и спазването на договорените цени и условия. 

Строителна компания Беско Строй има дългогодишен опит в строителството на къщи. Можете да ни изпратите запитване, а ние ще Ви изготвим персонална оферта. НАПРАВЕТЕ  ЗАПИТВАНЕ